Kontakt

교장 신둘순
Dulsoon Hüppi-Shin

Schweipelstr. 9

8340 Hinwil

Tel. +41 79 960 70 04

Di

06

Sep

2016

한국 음식 문화 수업

<한국 음식 문화 수업 - 포장마차>

·        날짜:    2016 9 10 토요일  12:00-  13:30

·        주최:    한글학교 대나무반

·        메뉴:    떡볶이, 오뎅, 달걀토스트 

·        가격:    오뎅(2프랑)  떡볶이, 달걀토스트(  5프랑)

           (가능한 동전을 많이 준비해오시기를 부탁드립니다.)